Logotyp
Braveship cmyk

Utbildningsmaterial & Erbjudanden

Certifierad 23654017 KwyJe 150x150 1

Samarbeten för ledarutveckling

Nätverket LedarStegen

… är öppet för alla som läst och tagit till sig LedarStegens modeller och verktyg. Kärnan utgörs av certifierade LedarStegs-coacher. Dessa har alla fått en dokumenterad förmåga att på egen hand eller tillsammans i projekt utbilda och handleda både individer och grupper till att utveckla sitt ledarskap.

Utbildningar

LedarStegen AB erbjuder en rad utbildningar riktade såväl till enskilda ledare som till ledningsgrupper och hela organisationer (se http://www.ledarstegen.se).

Mer information om introduktionskurser, certifiering och tema-utbildningar hittar du på http://www.ledarstegen.se

Braveship kan utöver detta ebjuda utbildningar utomlands på engelska eller spanska, samt s.k. tema-kurser under rubriken “BYGG LEDARSKAP … och dig själv“. I dessa varvas korta teori-avsnitt med insiktsfulla erfarenhetsutbyten i vackra miljöer som erbjuder ‘långlunch-aktiviteter’ (som t.ex. fjällvandring). Kontakta oss på info@braveship.com för mer information.

Certifierad 23654017 KwyJe 150x150 1
201029 LSAB med text logo ledarstegen blue 150x150

LedarStegs-metodiken

Metodiken som våra utbildningar och handledning vilar på är väl underbyggd och utprovad. Den bygger på att varva genomgångar och diskussioner samt att regelbundet pröva och utvärdera nästa steg i den egna utvecklingen. Grunden är att – baserat på LedarStegens begrepp, modeller och verktyg:

 • Utgå från behovsanalys och självutvärdering
 • Varva förståelse med tillämpning
 • Erbjuda stöd av en coach
201029 LSAB med text logo ledarstegen blue 150x150
131797671 l 1024x683 1 400x267

Program för ledarskapsutveckling

Vi erbjuder allt från öppna grundkurser till stora organisationsanpassade program.

Eftersom allt följer en mycket tydlig “röd tråd” enligt LedarStegs-metodiken kan vi hela tiden erbjuda det som passar din/er situation och nuvarande nivå.

Certifierad 23654017 KwyJe 150x150 1

Certifiering

Vårt certifieringsprogram är en utbildning för dig som vill utveckla ditt eget ledarskap och/eller vill kunna lära ut och coacha andra ledare i LedarStegens grund-läggande modeller och verktyg. Metodiken kallas FFA-coachning.
Som ”Certifierad LedarStegen-Coach” får du en gedigen grund för att utveckla både ditt eget och andras ledarskap.

119154623 m 1536x1024

Coachning av individer och ledningsgrupper

Våra certifierade och erfarna LedarStegs-coacher kan handleda både individer och ledningsgrupper med utgångspunkt från LedarStegens metodik.

24642756 DGrU3 1255x675

Nätverket

Nätverket LedarStegen erbjuder en mötesplats för alla som brinner för ledarskapsutveckling. En speciell del av nätverket är till för dig som arbetar som konsult för att hjälpa andra utveckla sitt ledarskap.

 • Erfarenhetsutbyte
 • Tillgång till verktyg
 • Möten under trivsamma former
Certifierad 23654017 KwyJe 150x150 1

Certifiering

Vårt certifieringsprogram är en utbildning för dig som vill utveckla ditt eget ledarskap och/eller vill kunna lära ut och coacha andra ledare i LedarStegens grund-läggande modeller och verktyg. Metodiken kallas FFA-coachning.
Som ”Certifierad LedarStegen-Coach” får du en gedigen grund för att utveckla både ditt eget och andras ledarskap.

24642756 DGrU3 1255x675

Nätverket

Nätverket LedarStegen erbjuder en mötesplats för alla som brinner för ledarskapsutveckling. En speciell del av nätverket är till för dig som arbetar som konsult för att hjälpa andra utveckla sitt ledarskap.

 • Erfarenhetsutbyte
 • Tillgång till verktyg
 • Möten under trivsamma former
3D fiverr ENG

Börja din utvecklingsresa

LedarStegen AB och Nätverket LedarStegen erbjuder en resa i ledarskapsutveckling. Vare sig du gör den som individ eller om ni gör den som ledningsgrupp börjar resan med att ta första steget. Om du vill veta mer om vårt nätverk och våra utbildningar så kan du skicka in formuläret på sista sidan eller ringa någon av oss:

 • Sofia Ring på 0702 795755 (grundkurser)
 • Tor Berggrund på 0708 692500 (certifieringsprogram)
 • Janne Andersson på 0793 031969 (nätverket)
 • Ingemar Rygert på 0723 266994 (anpassade program och partnerskap)
 • Bengt Savén på 0766 336125 (inspirationsföreläsningar och ledningsrådgivning)
3D fiverr ENG
Anna Celsing

Anna Celsing

Personligt om LedarStegen

“Det här skulle jag vetat då jag stod i början av min ledar- och chefskarriär”

var den första tanken som slog mig efter att ha läst boken LedarStegen. Sedan infann sig insikten om att det är en ständigt pågående process att utvecklas som ledare.

Du kommer att läsa boken med dina glasögon utifrån dina erfarenheter. Men när jag klättrar upp för LedarStegen lutad mot mitt träd, ett steg i taget, med mina utmaningar och sammanhang, då reflekterar jag över de många paralleller jag ser mellan olika typer av ledarskap som jag själv sett. Jag får också en teoretisk bekräftelse på ledarskap som jag upplevt lett till mätbar framgång. Senast som produktionschef på ett företag där vi i ledningen tillsammans påbörjade en resa som på 5 år resulterade i mer än en halverad kassation, halverat antal kundklagomål och mer än en fördubbling av produktiviteten. Som kronan på verket för detta arbete tilldelades vi Svenska Lean-priset 2015. Grunden till den framgången kan mycket väl tillskrivas ett ledarskap med Tuff Omsorg, som Bengt Savén så väl uttrycker det. Utan att veta formeln på förhand skapade vi förutsättningarna för att lyckas, tränade oss och medarbetarna samt jobbade med attityder och byggde en lärande kultur (eller som det heter i boken: vi stärkte FFA, dvs. förutsättningar, förmågor och attityder).

Vi bottnade tidigt i våra mål och vision (Bottna), synliggjorde flöden, arbetsuppgifter och deadlines (Synliggör). Vi fortsatte sedan med att hitta våra verktyg för att identifiera och åtgärda grundorsaker samt skapade en struktur och förutsättningar för ledare att se sina medarbetare (Se). För att komma vidare mot vår vision och högt uppsatta mål var vikten av att utmana stor och att göra det i en lagom dos utan att skapa stress (Utmana). Att bygga högpresterande lag är en fantastiskt givande uppgift för en ledare, som jag själv aldrig upplevt att jag blivit klar med (Bygg).

När du klättrar uppför LedarStegen steg för steg kommer du successivt att utveckla en strategi och struktur för vart du vill ta ditt unika ledarskap. Du kommer också i appendixen hitta en guldgruva som jag varmt rekommenderar dig att utforska och finna guldklimpar i. Reflektera gärna tillsammans med kollegor eller i din ledningsgrupp och behållningen kommer att öka ytterligare.

Det är med stor glädje och förhoppning jag skriver dessa rader. Glädje för att jag tycker LedarStegen är en fantastiskt bra och pedagogisk handbok i ledarskap. Förhoppning för att jag hoppas och tror på dess stora spridning bland ledare, nya såväl som erfarna, i stora såväl som små organisationer. LedarStegen guidar dig på resan mot ditt mästerliga ledarskap. Ett litet steg i taget utifrån dina egna förutsättningar.

Anna Celsing

Anna Celsing

Anna Celsing

Jason Martin.

Jason Martin.

Personligt om LedarStegen

“Följ mig!”

Det är en fras jag både har hört och själv har sagt vid otaliga tillfällen som major i Försvarsmakten. Den fungerar nästan alltid. Varför den fungerar är en intressant fråga, men ännu intressantare kanske är varför den ibland inte fungerar? Vad är egentligen ett framgångsrikt ledarskap? Det finns ett generalsvar på den frågan; var en föregångare, eller lead by example. Bengt Savéns bok impregneras av detta svar, i alla delar, vilket bekräftar en stor del av mina ledarerfarenheter och gör boken trovärdig. Det märks att Bengt har varit med. På riktigt.
Men att föregå med gott exempel fungerar bara om man grundlagt sitt ledarskap ordentligt och det är därför jag önskar att jag hade haft LedarStegen som ung officer för mer än 20 år sedan, eller när jag bytte karriär till konsult och sedermera företagsledare ett drygt decennium senare.

En av mina viktigaste ledarerfarenheter, vilken också är ett genomgående tema i LedarStegen, är hur otroligt viktigt byggandet av laganda är för ett framgångsrikt ledarskap. Alla ska kunna känna samhörighet, motivation och en högre mening som går utöver personliga intressen, eller som det uttrycks i boken: ”en för alla, alla för en”. Enligt mina erfarenheter är det bästa sättet att skapa en sådan laganda att visa Tuff Omsorg och dagligt Mod. Att, i vardagen, våga utmana och ställa krav på sina medarbetare och samtidigt visa omsorg är inte bara avgörande, det är dessutom en svår balansgång, framförallt för oerfarna ledare.

”Det finns inga genvägar till att bli en bra ledare” upprepades tidigt i min karriär. Så här i efterhand är jag dock övertygad om att det faktiskt finns genvägar. Jag inser nu att jag utvecklades med stöd av egna erfarenheter och bra förebilder, MEN att jag saknade en bra och praktiskt orienterad handbok, guide eller ledstång för att utforma mitt personliga, vardagliga ledarskap. Bengt Savéns bok är just en sådan rak och tydlig handbok fylld med praktiska verktyg för det vardagliga ledarskapet. Även om den, på ett positivt sätt, skiljer sig från mycket av den ledarskapslitteratur jag plöjt genom åren så finns det mycket i LedarStegen som taktar mot modern ledarskapsforskning och moderna förändringsorienterade ledarskapsteorier. Exempelvis lyfter LedarStegen fram moraliska aspekter, värderingar, känslor och förändringorientering samt vikten av resultatet, att åsidosätta egenintresset samt betydelsen av personligt ansvar vilket återfinns i de välutvecklade teorierna om transformativt respektive transaktionellt ledarskap.

Jag är övertygad om att LedarStegen i allt väsentligt fungerar på alla nivåer i både dagens och morgondagens organisationer – såväl i näringsliv som i offentlig sektor. Som sagt, jag önskar att jag vore 20 år yngre …

Jason Martin

Jason Martin.

Jason Martin.

Tove Thyni.

Tove Thyni.

Personligt om LedarStegen

“Äntligen …
… en ledarskapsbok som handlar om vad människor behöver veta, förstå och uppleva för att vilja förbättra och utvecklas i en verksamhet. Med enkla bilder och språk lyckas författare Bengt Savén att få olika viktiga ord som vision, samarbete, arbetsstandard, ledarstandard, ledarbidrag, arbetsbidrag, struktur, kultur och värdegrund att sorteras i 3 olika modeller som ökar din förståelse för ledarskapet. Med LedarStegen blir det ordning och reda i din ledarhjärna. Jag ser flera användningsområden efter att ha läst boken. Egentligen borde det vara en personlig rättighet att förstå vad ledarskap innebär och vad du behöver fokusera på som ledare. Metoden är universell och med djup förståelse av bokens innehåll går den även att använda för att leda dig själv, din familj, din arbetsgrupp, din verksamhet, din kommun och din nation. Det är samma mekanismer som är viktiga för att människan ska känna sig stimulerad och vilja bidra med ett värdeskapande beteende till sig själv och andra.”

Tove Thyni

Tove Thyni.

Tove Thyni.

Alla rättigheter reserverade Braveship © 2024
Cookies | Sidkarta | Webb: Precis Reklam i Yodo CMS

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga